Konfigurert til å bruke CGI

Skrevet av: admin på 11 mandag 5th, 2008

httpd.conf og feilrettinger.
httpd.conf ligger vanligvis under.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

Kommentert ut av bullet (#), fjern
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options for å endre direktivet
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

Webadressen fra "~" (tilde) for å eliminere

Skrevet av: admin på 11 mandag 5th, 2008

httpd.conf og feilrettinger.
httpd.conf ligger vanligvis under.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory i direktivet er et eksempel. Endre om nødvendig.