Configurat pentru utilizarea CGI

Postat de: admin la 11 luni 5th, 2008

httpd.conf şi remedieri.
httpd.conf este, de obicei, situat mai jos.
 /usr/local/apache2/conf 
Sau
 /usr/local/etc/apache2 

Comentat din The Bullet (#), scoateţi
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options pentru a modifica Directiva
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

URL-ul de la "~" (tildă) pentru a elimina

Postat de: admin la 11 luni 5th, 2008

httpd.conf şi remedieri.
httpd.conf este, de obicei, situat mai jos.
 /usr/local/apache2/conf 
Sau
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory în directivă este un exemplu. Vă rugăm să modificaţi, dacă este necesar.