Apache autostart

Skrevet av: admin på 11 mandag 8th, 2008

Start og starte Apache serveren er konfigurert til å starte automatisk.
Serveren har tidligere satt som følger.
 # cd /usr/local/etc/rc.d
# cp /usr/local/apache2/bin/apachectl /usr/local/etc/rc.d/apache.sh
# chmod 0755 /usr/local/etc/rc.d/apache.sh 
Det er apachectl start å starte med det nylig er som følger.
/etc/rc.local
 # Start Apache
/usr/local/apache2/bin/apachectl start 
apachectl vil passere gjennom hvis du ikke vet hvordan du installerer forskjellige versjoner og ser på følgende måte.
 # which apachectl 

Arkivert under Web server (Apache2) |

Legg igjen en kommentar