Конфигурисан за коришћење ЦГИ

Постед бы: админ у 11 понедељак 5тх, 2008

httpd.conf и исправки.
httpd.conf се обично налази испод.
 /usr/local/apache2/conf 
Или
 /usr/local/etc/apache2 

Приметио од метка (#), извадите
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options за промену директива
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

УРЛ из "~" (тилда) како би се уклонили

Постед бы: админ у 11 понедељак 5тх, 2008

httpd.conf и исправки.
httpd.conf се обично налази испод.
 /usr/local/apache2/conf 
Или
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory у директива је пример. Молимо промените ако је то потребно.