Konfigurert til å bruke CGI

Skrevet av: admin på 11 mandag 5th, 2008

httpd.conf og feilrettinger.
httpd.conf ligger vanligvis under.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

Kommentert ut av bullet (#), fjern
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options for å endre direktivet
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 

Arkivert under Web server (Apache2) |

Legg igjen en kommentar