Налаштовані на використання CGI

Розмістив: Admin на 11 з понеділка 5, 2008

httpd.conf та виправлень.
httpd.conf зазвичай знаходиться нижче.
 /usr/local/apache2/conf 
Або
 /usr/local/etc/apache2 

Коментарі від кулі (#), видаліть
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options для зміни цієї директиви
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

Зареєструвала під Web-сервер (Apache2) |

No Comments »

URL з "~" (Тильда) для усунення

Розмістив: Admin на 11 з понеділка 5, 2008

httpd.conf та виправлень.
httpd.conf зазвичай знаходиться нижче.
 /usr/local/apache2/conf 
Або
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory в директиві, є прикладом. Будь ласка, відредагуйте, якщо це необхідно.

Зареєструвала під Web-сервер (Apache2) |

No Comments »