Webadressen fra "~" (tilde) for å eliminere

Skrevet av: admin på 11 mandag 5th, 2008

httpd.conf og feilrettinger.
httpd.conf ligger vanligvis under.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 
Directory i direktivet er et eksempel. Endre om nødvendig.

Arkivert under Web server (Apache2) |

Legg igjen en kommentar