WEP-nøkkel Spoonwep for et skript som skal vises i ASCII

Skrevet av: admin til 3 man 9th, 2009

FreeBSD er ikke i historien er en liten oppmerksomhet fra WEP å teste sårbarheten til Linux jeg prøvde å tilbake.

Aircrack-ng er en høy sannsynlighet for at før eller IKENAKAっuten økning opp til mer enn én konsoll,欠KEMASU å være smart?
Når en demonstrasjon foran klienten, "Det ser ut som jeg kan ikke for noen."
Jeg var å rydde opp, slik at den ikke klarer å øke sikkerheten bevissthet, Spoonwep prøvde en GUI-program.

Aircrack-ng å ta noe tid i forhold til Ap-modus bryteren er god som den er behandlet i en helautomatisk søk og analyse PAKETTOKYAPUCHA.
Dessverre ferd med endelig analyse (aircrack-ng) resultater i valg fordi det er HEX.
 [ XX:XX:XX:XX:XX:XX ] 
Å konvertere til en smart, enkel perl scriptet arrangert å publisere den.

hex-asc.pl
 #!/usr/bin/perl

## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## WEP-KEY BIN Viewer for Spoonwep
## (ASCII to BINARY Changer for Spoonwep / Spoonwep2)
##
##      http://freebsd.ai-line.com/ by sio (Japan)
## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## How to use. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# 1.Permission change to 0700.
# 2.When Spoonwep is finished, this running.
# 3.Executes this.
# 4.After that, Please give me a mail(sio<at>ai-line.com).
#  Girl or Japanese limitation ;-)
## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## configure
$output_dir = '/root/Desktop/CrackedWEP';

## Spoonwep default setting
$lastattack_dir = '/usr/local/bin/wifispoonfeeder/spoonwep/lastattack';
$key_file = 'key.txt';
$essid_file = 'wscapture-01.txt';

## wepkey
$readfile = "$lastattack_dir/$key_file";
open(IN, $readfile);
 $wepkey = <IN>;
close(IN);
$wepkey =~ s/\[|\]|\ |\:|\n//g; # [ ww:xx:yy:zz ] => wwxxyyzz
$wepkey =~ s/([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("H2",$1)/eg; # ASCII to BINARY

## essid
$readfile = "$lastattack_dir/$essid_file";
open(IN, $readfile);
 @essid = <IN>;
close(IN);
$essid = $essid[2];
@essid = split(/,/, $essid);
$essid = $essid[13];
$essid =~ s/^\s*//;
$essid =~ s/\s*$//;

## Write
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
$year += 1900;
$mon += 1;
$filename = "$year$mon$mday$hour$min$sec";
unless (-d $output_dir) {
 mkdir $output_dir;
}
open(FILE, "> $output_dir/$filename");
 print FILE "ESSID = $essid\n";
 print FILE "WEPKEY = $wepkey";
close (FILE);
 

Arkivert under andre |

No Comments »

mislykkes i sysinstall Fdisk Label

Skrevet av: admin til 1 man måned 30th, 2009

[W] Jeg får følgende melding i pressen, ikke oppdatert
 You've already written out your changes - if you wish to overwrite them, you'll have to restart sysinstall first.
 
Endringene er allerede skrevet. Hvis du vil overskrive den første du må starte sysinstall.
Slik at sysinstall omstart.
LiveFS CD fra når du bruker fixit modus, må du starte systemet.

Kan ikke unmount
Den sysinstall og kjører Fdisk Label menyen, bare lage en partisjon slice DE无KU vil automatisk montere mount point.
Fixit kan få en feilmelding som du prøver å unmount modus.
 Fixit# umount /mnt
umount: umount of /mnt failed: Device busy
 
Kontroller følgende.
Den gjeldende katalogen, katalogen er ikke prøver å unmount?
 Fixit# pwd
/mnt
 
I dette tilfellet vil flytte til en annen katalog.
 Fixit# cd /
 

Katalogen du prøver å unmount, eller ikke har en annen montere?
 Fixit# ls /mnt
.snap/ dev/  home/  usr/  var/
 
I dette tilfellet, for å unmount.
 Fixit# umount /mnt/var
Fixit# umount /mnt/usr
Fixit# umount /mnt/home
Fixit# umount /mnt/dev
Fixit# umount /mnt
 

Underlig for meg
Prøv følgende for å være ferdig.
 1. exit sysinstall (LiveFS CD hvis du starter fra en støvel fixit modus), og deretter montere partisjonen hvis den er opprettet, og deretter unmount.
   Fixit# ls /mnt
  .snap/ dev/  home/  usr/  var/
   
   Fixit# cd /
  Fixit# umount /mnt/var
  Fixit# umount /mnt/usr
  Fixit# umount /mnt/home
  Fixit# umount /mnt/dev
  Fixit# umount /mnt
   

 2. Kontroller at swap partisjon.
   Fixit# swapinfo
  Device     1K-blocks   Used   Avail Capacity
   /dev/ad0s1b    1048576     0  1048576   0%
   
  Hvis du ser enhetsnavnet, stoppe den blir brukt av swap partisjon.
   Fixit# swapoff /dev/ad0s1b 
   
  (Understrekede delen er enheten navnet som vises i swapinfo)

 3. Start sysinstall (LiveFS CD hvis du starter fra en omstart).

Arkivert under Innstillinger |

1 Comment »

Backup & Restore (dump og gjenopprette)

Skrevet av: admin til 1 mandag 29th, 2009

FreeBSD 7.1 og pålitelig backup-prosedyrer publisert i testen.
Det viktigste er følgende.
 • Å ta en sikkerhetskopi av backup må være i stand til raskt og sikkert som er nødvendig for å enkelt-bruker, må du blank kort tid.
 • Uhåndterlige backup vil ikke kunne fortsette.
 • Slik gjenoppretter OKONAE langs trinn, mens andre (inkludert hans egen etter noen måneder) hvis du kan forstå dette må kunne sikre.
Jeg har bygget en server FreeBSD4.8 periode sikkerhetskopien ble gjort til en tape-enhet, den siste vise at HDD er en god måte å OKONATTA.
Sikkerhetskopiering til å tape, det tar tid og pålitelighet av tynne media oppleve større kapasitet enn hva HDD er en daglig backup tapes må enorme vurderer livet av kassetten media, ekte Det er无KUNARI.
Når i det siste, RAID5 HDD konfigurasjon når to biler krasjet på samme tid, den backup av noen få måneder siden ... Jeg fikk meg selv i en situasjon som IMASHI tror den beste måten å få en daglig backup Men nå har vi avgjort ned på denne måten.

Backup (dump)

Opprinnelige serveren og backup er som følger.
 ns# df
Filesystem 1K-blocks  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ad0s1a  1012974 153114 778824  16%  /
devfs        1    1    0  100%  /dev
/dev/ad0s1f  2025860  9122 1854570   0%  /home
/dev/ad0s1d  6090094 2420298 3182590  43%  /usr
/dev/ad0s1e  1012974  34662 897276   4%  /var
 

Monter enheten til å lagre sikkerhetskopier av dataene

Minne i USB-in SCSI harddisk IDE-harddisker til primær-slave系GIMASHITA.
Utstyr koblet til enheten i dmesg til å bekrefte.
 ns# dmesg
.....
ad0: 11264MB <VMware Virtual IDE Hard Drive 00000001> at ata0-master UDMA33
ad1: 13312MB <VMware Virtual IDE Hard Drive 00000001> at ata0-slave UDMA33
.....
 
见Renai å rulle raskere! Hvis det er
 ns# dmesg|more
 
A [j] eller [↓] for å bla i bunnen, [k] eller [↑] for å bla opp.
[Q] for å avslutte showet. (Se mann mer)

Initialiser og montere en sikkerhetskopi reisemål

Den er bare nødvendig hvis den første enheten tilkoblet.
Andre gang er unødvendig.
 ns# sysinstall
 
bruk sysinstall er en veldig lang tid, avhengig av siste minner
 ns# /stand/sysinstall
 
Jeg følgende feil DEMASHITA.
 /stand/sysinstall: Command not found.
 

 ns# which sysinstall
/usr/sbin/sysinstall
 
Med den nylige FreeBSD er det.
Vanligvis / usr / sbin så skal jeg gå til banen, sysinstall er en god grunn bare.

[Configure] og velg [Enter] knappen.


[Fdisk] velg [Enter] knappen.


Velg sikkerhetskopifilen destinasjon enheten [Enter] knappen. (Dette er ad1)


[C] og trykk [Enter] knappen.


[165] som [Enter] knappen.


[W] knappen.
Bekreftelsesdialogboksen vises [Ja] og velg [Enter] knappen.


[Ingen] Velg [Enter] knappen.


[Q] og trykk.


[Avbryt] og velg [Enter] knappen.


[Label] og velg [Enter] knappen.


[C] og trykk [Enter] knappen.


[FS] fortsatt er valgt av [Enter] knappen.


Angi Mount. (The / backup)
Mappe opprettes automatisk montering.


[W] knappen.


[Ja] og velg [Enter] knappen.


[Q] menyen, og trykk på retur, [Avbryt] knappen.


[Exit] eller [Avbryt] knappen.


[Avslutt Installer] for å velge [Enter] knappen.

dump kjøre

Backup av hver partisjon.
 Filesystem 1K-blocks  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ad0s1a  1012974 153114 778824  16%  /      <=== /backup/root.dump
devfs        1    1    0  100%  /dev    <=== バックアップ不要
/dev/ad0s1f  2025860  9122 1854570   0%  /home    <=== /backup/home.dump
/dev/ad0s1d  6090094 2420298 3182590  43%  /usr    <=== /backup/usr.dump
/dev/ad0s1e  1012974  34662 897276   4%  /var    <=== /backup/var.dump
 

 ns# dump -0uaLC 32 -f /backup/root.dump / 
 

Alternativ Beskrivelse

0 DANPUREBERU 0 (full)
u etter en vellykket dump, / etc / dumpdates database oppdateringer.
å oppdage slutten av en media. (Kanskje det er ingen tape.)
L FreeBSD5.0 bruke snapshot funksjon ombord.
Med denne funksjonen, må redusere single-user modus.
C 8-32 bufferstørrelsen (enhet: MB) med et tall mellom, forbedre ytelsen dramatisk.
Men L er et alternativ hvis du ikke, C er et godt alternativ er fjernet.
(Mer info)
f du angir en fil for backup strøm.
På samme måte gjøre noen av de andre tre. (Høy kapasitet /usr Det tar litt tid)
 ns# dump -0uaLC 32 -f /backup/var.dump /var 
 
 ns# dump -0uaLC 32 -f /backup/usr.dump /usr 
 
 ns# dump -0uaLC 32 -f /backup/home.dump /home 
 
Dette er den komplette sikkerhetskopiering.

 ns# ls -al /backup
total 2662822
drwxr-xr-x  3 root wheel      512 Jan 27 17:26 .
drwxr-xr-x 23 root wheel      512 Jan 27 17:02 ..
drwxrwxr-x  2 root operator     512 Jan 27 17:02 .snap
-rw-r--r--  1 root wheel    9646080 Jan 27 17:26 home.dump
-rw-r--r--  1 root wheel   155197440 Jan 27 17:16 root.dump
-rw-r--r--  1 root wheel   2524764160 Jan 27 17:36 usr.dump
-rw-r--r--  1 root wheel    35655680 Jan 27 17:26 var.dump
 
Hvis du vil ha mer sikkerhet, dumpfilen som ble opprettet som en midlertidig fil håndtering, skal jeg kopiere til et annet medium.

Knase! For på det aktuelle tidspunktet i versjonene av FTP-området for å laste ned livefs.iso LiveFS CD du oppretter.
Og "FreeBSD XX nødstilfelle oppstartsdiskett" er skrevet nær serveren (der skjærende) på deg.

Gjenoppr (gjenopprette)

Vi bekrefte følgende konfigurasjoner.
 • Nye serveren (serveren oppstartsdiskett OS Hvilke saker er ikke installert)
 • Over primærnavigasjonen-slave server med sikkerhetskopieringsdata koble IDE-harddisker
Start HDD ad0
Sikkerhetskopien lagres HDD ad1
Andre behov LiveFS CD

Start i LiveFS CD

Først LiveFS CD til serveren for å starte.
(CD starter ikke hvis BIOSen rolig Let's vurdering)

Hvis du er god til japansk, [110 Japan] og velg [Enter] knappen.
[PageUp] 7 ganger, [↓] 4 er rask og klokkeslett)

[Japanese 106 keymap] fordi jeg har blitt valgt, så [Enter] knappen.


HDD oppstart initialisering (opprette partisjon skive)

[Configure] og velg [Enter] knappen.


[Fdisk] velg [Enter] knappen.


Velg oppstartspartisjonen enheten [Enter] knappen. (Her er ad0)
Vennligst ikke angi en enhet som ikke er sikkerhetskopiert data er lagret.


[C] med nummeret som vises, og trykk [Enter] knappen.


[165] som [Enter] knappen.


[Q] og trykk.


[Standard] og velg [Enter] knappen.


[Avbryt] for å gå tilbake til menyen og trykker på.


[Label] og velg [Enter] knappen.


[C] og trykk deretter.


Root (/) for å angi hvor tilordnet en partisjon. (Her er 1GB)
Old server (original backup) kan ha færre problemer enn. dd og problemet er ikke ulikt mange minutter.


[FS] fortsatt er valgt av [Enter] knappen.


Angi Mount (/), [Enter] knappen.


Tilsvarende [C] for å angi swap-knappen.
Dette er den mengden minne som er montert på den nye serveren er om gode tider. (Her er 1GB)


[Bytt] velg [Enter] knappen.


Tilsvarende [C] ved å trykke på /var å spesifisere beløpet å fordele. (Her er 1GB)
Old server (original backup) kan ha færre problemer enn. dd og problemet er ikke ulikt mange minutter.


[FS] fortsatt er valgt av [Enter] knappen.


Angi Mount (/ /var knappen.


Tilsvarende [C] ved å trykke på /usr og deretter tildeles den angitte kapasitet. (Her er 4GB)
Old server (original backup) kan ha færre problemer enn. dd og problemet er ikke ulikt mange minutter.
/ Home-partisjonen og ikke oppretter konfigurasjon i / usr割RI当TETAI hvis alle gjenværende plass til venstre for det viste tallene ikke angir mengden [Enter] knappen.


[FS] fortsatt er valgt av [Enter] knappen.


Angi Mount (/ /usr knappen.


Tilsvarende [C] alle plass igjen ved å trykke på / /home stedfortredere.
Ikke endre nummeret som vises [Enter] knappen.
/ Home-partisjonen er ikke nødvendig hvis dette er unødvendig.


[FS] fortsatt er valgt av [Enter] knappen.


Angi Mount (/ /home knappen.


Du vil like dette.
Jeg liker ikke å velge partisjonen [d] kan slettes ved å trykke på, ber vi satt.
Hvis [W] knappen.


Bekreftelsesdialogboksen vises [Ja] og velg [Enter] knappen.


[Q] menyen, og trykk på retur, [Avbryt] og velg [Enter] knappen.


Start Fixt

[Fixit] velg [Enter] knappen.


[CDROM / DVD] for å velge [Enter] knappen.


Kjør fixit.


Enhet partisjonen du nettopp laget (ad0s1a ~ ad0s1f) Kontroller at du er registrert.
Fixit# ls /dev


Partisjonen du nettopp opprettet / mnt /mnt nedenfor.
 Fixit# ls /mnt
.snap/ dev/  home/  usr/  var/
 

Monter HDD med sikkerhetskopieringsdata

Med sikkerhetskopi av data for å montere HDD / mntbk /mntbk en katalog.
 Fixit# mkdir /mntbk
Fixit# _
 
IDE-harddisker er Master-Slave tilkobling for "ad1s1" er enhetsnavnet.
ad1s1 c til c for, vennligst se her.
 Fixit# mount /dev/ad1s1c /mntbk
Fixit# _
 

start gjenopprette

ルート( / )をrestore
 Fixit# cd /mnt
Fixit# restore -rf /mntbk/root.dump
 

/varをrestore
 Fixit# cd /mnt/var
Fixit# restore -rf /mntbk/var.dump
 

/usrをrestore
 Fixit# cd /mnt/usr
Fixit# restore -rf /mntbk/usr.dump
 

/homeをrestore
 Fixit# cd /mnt/home
Fixit# restore -rf /mntbk/home.dump
 

I mange tilfeller usr og gjenopprette en stor feil i det følgende.
 Fixit# cd /mnt/usr
Fixit# restore -rf /mntbk/usr.dump

/: write failed, filesystem is full
restore: /tmp//rstdir1233044785: cannot write directory database: No space left on device
Try making space in /tmp/, or set environment variable TMPDIR
to an alternate location with more disk space.
Fixit# _
 
Dette er, gjenoppretter oppstår fordi mye arbeid som kreves for midlertidige filer.
I så fall følgende metode for å endre TMP igjen gjenoppretter katalog.
 Fixit# mkdir /mntbk/tmp
Fixit# TMPDIR=/mntbk/tmp
Fixit# export TMPDIR
 
/ Mntbk HDD er en sak av data backup.
TMP her for å opprette en katalog, betyr det at du bruker.
Etter dette behovet er noen SEMARA / mntbk / tmp hvis du slette katalog, kjøre kommandoen vil forhindre nesten alle.
I dette tilfellet, som følger: Erstatt TMP katalog.
 Fixit# TMPDIR=/tmp
Fixit# export TMPDIR
 

Skrive fstab

Det er ikke nødvendig å omskrive arbeid, la oss se.
Forskjellen mellom den rekkefølgen på partisjonen opprettet, førte til en situasjon som ikke starter, jeg fanget to dager ...

Sørg for å montere den nåværende situasjonen.
 Fixit# df
Filesystem   1K-blocks  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/md0       4175  2449  1726  59%  /
devfs          1    1    0  100%  /dev
/dev/ad0s1a    1012974 153114 778524  16%  /mnt
devfs          1    1    0  100%  /mnt/dev
/mnt/dev/ad0s1f  8122034  9426 7462846   0%  /mnt/home
 /mnt/dev/ad0s1e  4058062 2434140 1299278  65%  /mnt/usr 
 /mnt/dev/ad0s1d  1012974  34750 897180   4%  /mnt/var 
/dev/acd0     226150 226150    0  100%  /dist
/dev/ad1s1c   13198878 2662822 9480146  22%  /mntbk
 

Åpne deretter fstab.
Fixit# vi /mnt/etc/fstab
 # Device     Mountpoint     FStype  Options     Dump   Pass#
/dev/ad0s1b    none        swap   sw       0    0
/dev/ad0s1a    /         ufs   rw       1    1
/dev/ad0s1f    /home       ufs   rw       2    2
 /dev/ad0s1d    /usr        ufs   rw       2    2
 /dev/ad0s1e    /var        ufs   rw       2    2
/dev/acd0     /cdrom       cd9660  ro,noauto    0    0 

Jeg har lagt merke til forskjellene understreket.
Enhetsnavn "ad0s1e" og "ad0s1d" ikke har blitt montert i motsatt navn.
Hvis du liker dette, "/ mnt / etc / fstab" åpner i redigereren, kan du lagre korrigert.

That's it!
LiveFS CD uten opphav til start.

Aftertreatment

Når du utfører en gjenoppretter den gjeldende katalogen av hver partisjon vil lage en fil kalt restoresymtable.
Dette er hva som vil være nødvendig for å gjenopprette en inkrementell sikkerhetskopiering, gjenoppretting og fjerne deg når du er ferdig.
 ns# ls /
.cshrc    boot     entropy     mnt       sys
.profile   cdrom     etc       proc      tmp
.snap     compat    home       rescue     usr
COPYRIGHT   dev      lib        restoresymtable var
backup    disk2     libexec     root
bin      dist     media      sbin
 

 ns# rm /restoresymtable 
 ns# rm /var/restoresymtable 
 ns# rm /usr/restoresymtable 
 ns# rm /home/restoresymtable 

På dette

Long stopp i følgende melding når du forsøker å starte gjenopprettingsprosessen server.
 Configuring syscons: keymap blanktime
 
"Konfigurere syscons: keymap blanktime" Vennligst henvis til ventetiden ut av visningen.

Kan ikke partisjon ut følgende melding:
 Unable to find device node for /dev/ad0s1b in /dev!
The creation of filesystems will be aborted.
 
Fdisk til å lage skiver i [m] Ikke trykk?
Fdisk meny [m] er押SAZU, [q] og trykker bare Label fra slutten av settet, den siste i Label menyen [W] knappen.

mislykkes i sysinstall Fdisk Label
Har opplevd mange ganger i løpet av bekreftelsen.
Fdisk Label i sysinstall henvises til å mislykkes.

Vil sikkerhetskopiere en ekstern server som er koblet til nettverket
Den gamle historie ", på båndstasjonen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting" Please help.

Arkivert under installere, Generelt |

1 Comment »

"Konfigurere syscons: keymap blanktime" timeout venter på displayet

Skrevet av: admin til 1 mandag 27th, 2009

 Configuring syscons: keymap blanktime 
Har vist at stoppe tiden skyldes sendmail starte Så du venter på tidsavbruddet til ikke starter på riktig måte.
DNS og nettverket rundt见直SHIMASHOU.

Hvis jeg gjør, dump og gjenoppretting av VMware testing oppstår dette problemet når du er på farten, fordi han var feil nettverkskort innstillinger ...

Arkivert under Generelt |

1 Comment »

Partition (slice) på alfabetet kommer til slutten av

Skrevet av: admin til 1 mandag 25th, 2009

a - root partition (/). Dette vil opprette en oppstartsdiskett bare.
b - er swap partisjon.
c - hele disken
d - Generisk
e - General Purpose
f - Generisk
g - General Purpose
t - Generisk

Spesielt hvis den generelle系IDA IDE primære master harddisken er som følger.
ad0s1a - /
ad0s1b - Swap
ad0s1d - / var
ad0s1e - / usr
ad0s1f - / home

Arkivert under Innstillinger |

No Comments »

Aktiver inetd

Skrevet av: admin på 11 mandag 8th, 2008

FreeBSD 5.0 og senere versjoner, som standard, inetd er deaktivert.
Følgende metoder vil være effektiv.
/etc/rc.conf
 inetd_enable="YES" 

Hvis det er nødvendig /etc/inetd.conf og starte den på nytt eller endre.
 # shutdown -r now 

Arkivert under Innstillinger |

No Comments »

sshd konfigurasjon (DSA godkjenning)

Skrevet av: admin på 11 mandag 8th, 2008

FreeBSD sshd er som standard for å starte opp.
 # which sshd
/usr/sbin/sshd 
Så, etter /etc/ssh/sshd_config til AllowUsers USERNAME bare det, BURUTOFOSUATAKKU ( "brute force-angrep) mot DSA skal være godkjent.
Hvis du ser du ser tilgang logg, eller ydmyke landet crackers eller分RIMASEN roboter, bør du finne at spor av angrepet.

Rewrite av konfigurasjonsfilen

/etc/ssh/sshd_config
 Protocol 2 
SSH2 protokoll som brukes
 PermitRootLogin no 
deaktivere root logge inn
 PubkeyAuthentication yes 
Autentisering ved hjelp av DSA
 PasswordAuthentication no
PermitEmptyPasswords no 
Nei og nei og ingen passord-autentisering og passord
 ChallengeResponseAuthentication no 
Så ikke å no passord på den.

Etter skrive sshd start.
 # /etc/rc.d/sshd restart 
Eller, i tidligere versjoner kan også være en feil fordi hvis det på følgende måte.
 # ps aux | grep sshd
# kill -HUP PID 

Privatnøkkel id_dsa og offentlig nøkkel id_dsa.pub til å generere

Logg inn med ssh for å gi brukere tilgang til. root andre)
Skriv inn følgende kommando.
 $ ssh-keygen -d 
 Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ USERNAME /.ssh/id_dsa):  [Enter] 
Created directory '/home/ USERNAME /.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):           [PASSWORD] [Enter] 
Enter same passphrase again:                   [Re PASSWORD] [Enter] 
Your identification has been saved in /home/ USERNAME /.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /home/ USERNAME /.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx USERNAME @ HOST . DOMAIN . NAME 

Offentlig nøkkel id_dsa.pub til å endre navn på

 $ cd /home/ USERNAME /.ssh
$ mv id_dsa.pub authorized_keys
$ chmod 0600 authorized_keys 

Privatnøkkel id_dsa for å flytte til en klient maskin

ssh-klient til å koble til /home/ USERNAME /.ssh/id_dsa flytte. Hvis du er bekymret for sikkerheten, FTP, etc. Det er ingen USB diskett er et godt minne og gjøre prosessen med å bruke mediene oppmerksomhet.
id_dsa å lagre filen, vil det avhenge av klient terminal, henvises det til manualen.
Personlig åpen kildekode Tera Term er en god idé.

Arkivert under Generelt |

No Comments »

Apache autostart

Skrevet av: admin på 11 mandag 8th, 2008

Start og starte Apache serveren er konfigurert til å starte automatisk.
Serveren har tidligere satt som følger.
 # cd /usr/local/etc/rc.d
# cp /usr/local/apache2/bin/apachectl /usr/local/etc/rc.d/apache.sh
# chmod 0755 /usr/local/etc/rc.d/apache.sh 
Det er apachectl start å starte med det nylig er som følger.
/etc/rc.local
 # Start Apache
/usr/local/apache2/bin/apachectl start 
apachectl vil passere gjennom hvis du ikke vet hvordan du installerer forskjellige versjoner og ser på følgende måte.
 # which apachectl 

Metakode charset rotete og ville spesifisere

Skrevet av: admin på 11 mandag 5th, 2008

En tidligere versjon av Apache som standard AddDefaultCharset direktivet "ISO-8859-1 (Latin-europeiske språk, fransk, tysk) er angitt.
Apache2.2 senere AddDefaultCharset Standardinnstillingen for dette direktivet er det ikke.
httpd.conf og feilrettinger.
httpd.conf ligger vanligvis under.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset off 
Men i dette tilfellet de følgende sidene alle charset må spesifiseres.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Alt innhold er det samme tegnet koding (charset) i charset kan du også angi følgende.
httpd.conf
 AddDefaultCharset EUC-JP 

Når du er ferdig med å løse, Apache å starte.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl vil passere gjennom hvis du ikke vet hvordan du installerer forskjellige versjoner og ser på følgende måte.
 # which apachectl 

Ikke vise innholdet i katalogen

Skrevet av: admin på 11 mandag 5th, 2008

Hvis du skriver inn katalognavn i webleserens adressefeltet, index.html / index.php / index.cgi hvis index.html / index.php / index.cgi faget, hvordan unngå dem og fortsatt se fillisten.
Google på index of Hvis du søker, vil du få til hva分RI.
httpd.conf og feilrettinger.
httpd.conf ligger vanligvis under.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Options Indexes FollowSymLinks 
Indexes fjerne
 Options FollowSymLinks 

Når du er ferdig med å løse, Apache starte.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl vil passere gjennom hvis du ikke vet hvordan du installerer forskjellige versjoner og ser på følgende måte.
 # which apachectl