Sukonfigūruotas naudoti CGI

Posted by: admin, 11 pirmadienis 5th, 2008

httpd.conf ir pataisymai.
httpd.conf paprastai yra mažesnis.
 /usr/local/apache2/conf 
Arba
 /usr/local/etc/apache2 

Komentarų iš Kulka (#), ištrinkite
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options keisti direktyvos
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

URL iš "~" (tildė), siekiant pašalinti

Posted by: admin, 11 pirmadienis 5th, 2008

httpd.conf ir pataisymai.
httpd.conf paprastai yra mažesnis.
 /usr/local/apache2/conf 
Arba
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory šioje direktyvoje yra pavyzdys. Prašome pakeisti, jei reikia.