Ikke vise innholdet i katalogen

Skrevet av: admin på 11 mandag 5th, 2008

Hvis du skriver inn katalognavn i webleserens adressefeltet, index.html / index.php / index.cgi hvis index.html / index.php / index.cgi faget, hvordan unngå dem og fortsatt se fillisten.
Google i index of Hvis du søker, vil du få til hva分RI.
httpd.conf og feilrettinger.
httpd.conf ligger vanligvis under.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Options  Indexes  FollowSymLinks 
Indexes fjerner
 Options FollowSymLinks 

Når du er ferdig med å løse, Apache starte.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl vil passere gjennom hvis du ikke vet hvordan du installerer forskjellige versjoner og ser på følgende måte.
 # which apachectl 

Arkivert under Web server (Apache2) |

Legg igjen en kommentar