Geconfigureerd voor het gebruik van CGI

Geplaatst door: admin op 11 maandag 5th, 2008

httpd.conf en fixes.
httpd.conf gewoonlijk hieronder.
 /usr/local/apache2/conf 
Of
 /usr/local/etc/apache2 

Commentaar van de kogel (#), verwijder de
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options om de richtlijn
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

URL van de "~" (tilde) om een einde te maken

Geplaatst door: admin op 11 maandag 5th, 2008

httpd.conf en fixes.
httpd.conf gewoonlijk hieronder.
 /usr/local/apache2/conf 
Of
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory in de richtlijn is een voorbeeld. Wijzig indien nodig.