Konfigureret til at bruge CGI

Indsendt af: admin på 11 mandag 5., 2008

httpd.conf og rettelser.
httpd.conf findes normalt nedenfor.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

Kommenterede ud af prik (#), skal du fjerne
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options for at ændre direktivet
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

URL fra "~" (tilde) til at fjerne

Indsendt af: admin på 11 mandag 5., 2008

httpd.conf og rettelser.
httpd.conf findes normalt nedenfor.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory i direktivet er et eksempel. Please change hvis det er nødvendigt.