Konfigurován pro použití CGI

Zaslal: admin v 11 pondělí 5. 2008

httpd.conf a opravy.
httpd.conf obvykle se nachází níže.
 /usr/local/apache2/conf 
Nebo
 /usr/local/etc/apache2 

Komentovaní z bullet (#), odstraňte
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options na změnu směrnice
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

URL z "~" (tilda), aby odstranila

Zaslal: admin v 11 pondělí 5. 2008

httpd.conf a opravy.
httpd.conf obvykle se nachází níže.
 /usr/local/apache2/conf 
Nebo
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory ve směrnici je příklad. Prosím, v případě potřeby změnit.