Metakode charset rotete og ville spesifisere

Skrevet av: admin på 11 mandag 5th, 2008

En tidligere versjon av Apache som standard AddDefaultCharset direktivet "ISO-8859-1 (Latin-europeiske språk, fransk, tysk) er angitt.
Apache2.2 senere AddDefaultCharset Standardinnstillingen for dette direktivet er det ikke.
httpd.conf og feilrettinger.
httpd.conf ligger vanligvis under.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
Men i dette tilfellet de følgende sidene alle charset må spesifiseres.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Alt innholdet er det samme tegnet koding (charset) i charset kan du også angi følgende.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

Når du er ferdig med å løse, Apache å starte.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl vil passere gjennom hvis du ikke vet hvordan du installerer forskjellige versjoner og ser på følgende måte.
 # which apachectl