Geconfigureerd voor het gebruik van CGI

Geplaatst door: admin op 11 maandag 5th, 2008

httpd.conf en fixes.
httpd.conf gewoonlijk hieronder.
 /usr/local/apache2/conf 
Of
 /usr/local/etc/apache2 

Commentaar van de kogel (#), verwijder de
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options om de richtlijn
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>