URL van de "~" (tilde) om een einde te maken

Geplaatst door: admin op 11 maandag 5th, 2008

httpd.conf en fixes.
httpd.conf gewoonlijk hieronder.
 /usr/local/apache2/conf 
Of
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 
Directory is een voorbeeld van de richtlijn. Wijzig indien nodig.