sshd configuratie (DSA authenticatie)

Geplaatst door: admin op 11 maandag 8th, 2008

FreeBSD sshd is standaard op te starten.
 # which sshd
/usr/sbin/sshd 
Dus, na het bestand /etc/ssh/sshd_config te AllowUsers USERNAME alleen dat, BURUTOFOSUATAKKU (brute kracht aanvallen) tegen de DSA worden geverifieerd.
Als je kijkt zie je de toegang logboek, of de nederige land kraakinstallaties of分RIMASEN bots, u zult zien dat sporen van de aanval.

Herschrijven van het configuratiebestand

/etc/ssh/sshd_config
 Protocol 2 
SSH2 protocol gebruikt
 PermitRootLogin no 
disable root inloggen
 PubkeyAuthentication yes 
Authenticatie gebruiken DSA
 PasswordAuthentication no
PermitEmptyPasswords no 
Nee en nee en geen wachtwoord authenticatie en wachtwoord
 ChallengeResponseAuthentication no 
Dus niet no het wachtwoord op.

Na herschrijven sshd opnieuw.
 # /etc/rc.d/sshd restart 
Of, in eerdere versies kan ook een fout, want als het is op de volgende wijze.
 # ps aux | grep sshd
# kill -HUP PID 

Prive-sleutel id_dsa en de publieke sleutel id_dsa.pub te genereren

Log in met SSH zodat gebruikers toegang. root andere)
Voer het volgende commando.
 $ ssh-keygen -d 
 Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ USERNAME /.ssh/id_dsa):  [Enter] 
Created directory '/home/ USERNAME /.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):           [PASSWORD] [Enter] 
Enter same passphrase again:                   [Re PASSWORD] [Enter] 
Your identification has been saved in /home/ USERNAME /.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /home/ USERNAME /.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx USERNAME @ HOST . DOMAIN . NAME 

Publieke sleutel id_dsa.pub aan de naam van de

 $ cd /home/ USERNAME /.ssh
$ mv id_dsa.pub authorized_keys
$ chmod 0600 authorized_keys 

Prive-sleutel id_dsa om naar een client machine

SSH-client verbinding te maken met de /home/ USERNAME /.ssh/id_dsa verplaatsen. Als u zich zorgen over de veiligheid, FTP, enz. Er is geen USB-diskette is een goed geheugen en te doen in het proces van het gebruik van de media-aandacht.
id_dsa het bestand op te slaan, zal afhangen van de cliënt terminal, raadpleeg uw handleiding.
Persoonlijk open source Tera Term is een goed idee.

Filed under Algemeen |

Geen reacties »