Chcete-li zastavit a restartovat určité služby

Zaslal: admin v 11 pondělí 3., 2008

Stop
 # kill -KILL `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Restart
 # kill -HUP `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Podívejte se na procesu ID nebo ID je uvedeno v tomto procesu.
Stop
 # ps -aux | grep named
# kill -KILL  PID 
Restart
 # ps -aux | grep named
# kill -HUP  PID