META charset zkomoleně a měly by specifikovat

Zaslal: admin v 11 pondělí 5. 2008

Předchozí verze Apache implicitně AddDefaultCharset směrnice "ISO-8859-1 (Latin-evropské jazyky, francouzsky, německy)" je uvedeno.
Apache2.2 později AddDefaultCharset výchozí nastavení této směrnice není.
httpd.conf a opravy.
httpd.conf obvykle se nachází níže.
 /usr/local/apache2/conf 
Nebo
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
Nicméně v tomto případě je po všech stránkách charset musí být upřesněny.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Veškerý obsah je stejný znak kódování (charset) v charset můžete také zadat následující.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

Kdykoliv si dokončit opravu, Apache restartovat.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl prošel, pokud nevíte, jak nainstalovat různé verze a vypadá asi takto.
 # which apachectl