URL z "~" (tilda), aby odstranila

Zaslal: admin v 11 pondělí 5. 2008

httpd.conf a opravy.
httpd.conf obvykle se nachází níže.
 /usr/local/apache2/conf 
Nebo
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 
Directory ve směrnici je příklad. Prosím, v případě potřeby změnit.

Soubor pod Web server (Apache 2) |

Zanechat komentář