Xóa người này

Đăng bởi: admin vào 31. Thứ hai 10, 2008

 # userdel -n USERNAME -r 
-r tùy chọn để xóa các thư mục.
, Tại sao máy chủ của thư mục public_html không thể loại bỏ một thư mục.

Filed dưới Sở thích |

No Comments »