Thay đổi mật khẩu

Đăng bởi: admin vào 31. Thứ hai 10, 2008

Đăng nhập vào người sử dụng có thể thay đổi mật khẩu
 $ passwd 

Filed dưới Sở thích |

Để lại một Thảo luận