Phân vùng (slice) trên bảng chữ cái đến ngày cuối cùng của

Đăng bởi: admin tại 1 Thứ hai 25th, 2009

một - một phân vùng gốc (/). Điều này sẽ tạo một đĩa khởi động mà thôi.
b - là vùng trao đổi.
c - toàn bộ đĩa
d - Chung
E - Mục đích chung
f - Chung
g - Mục đích chung
h - Chung

Cụ thể, nếu tổng hợp các系Ida IDE chính chủ đĩa cứng là như sau.
ad0s1a - /
ad0s1b - Swap
ad0s1d - thư mục / var
ad0s1e - / usr
ad0s1f - / nhà

Filed dưới Sở thích |

Để lại một Thảo luận