"Cấu hình syscons: keymap blanktime" timeout chờ đợi để hiển thị

Đăng bởi: admin tại 1 Thứ hai 27th, 2009

 Configuring syscons: keymap blanktime 
Đã cho thấy thời gian dừng lại là do các sendmail bắt đầu Sau đó, bạn đang chờ đợi cho timeout để không bắt đầu một cách chính xác.
DNS, và mạng lưới xung quanh见直SHIMASHOU.

Nếu tôi làm, biến & phục hồi của VMware thử nghiệm gặp phải vấn đề này, trong khi di chuyển, bởi vì anh đã sai bộ chuyển đổi thiết lập mạng ...

Filed dưới chung |

Để đáp ứng một trong những "" Cấu hình syscons: keymap blanktime "hêt thơi gian chơ đợi cho hiển thị"


  1. FreeBSD bước thiết lập máy chủ »Sao lưu & Khôi phục (dump & khôi phục lại) Says:
    29 tháng một, 2009 at 4:02

    [...] "Cấu hình syscons: keymap blanktime" hêt thơi gian chơ đợi cho hiển thị [...]

Để lại một Thảo luận