Konfigureret til at bruge CGI

Indsendt af: admin på 11 mandag 5., 2008

httpd.conf og rettelser.
httpd.conf findes normalt nedenfor.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

Kommenterede ud af prik (#), skal du fjerne
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options for at ændre direktivet
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 

Filed under Web server (Apache2) |

Efterlad en kommentar