Metatag charset forvansket, hvis du angiver

Indsendt af: admin på 11 mandag 5., 2008

En tidligere version af Apache som standard AddDefaultCharset direktivet "ISO-8859-1 (Latin-europæiske sprog, fransk, tysk)" er angivet.
Apache2.2 senere, AddDefaultCharset Standardindstillingen med dette direktiv er det ikke.
httpd.conf og rettelser.
httpd.conf findes normalt nedenfor.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
Men i dette tilfælde, de følgende sider alle charset skal specificeres.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Alt indhold er det samme tegn kodning (charset) i charset kan du også specificere følgende.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

Når du er færdig med en rettelse, Apache til at genstarte.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl vil passere gennem hvis du ikke ved, hvordan du installerer forskellige versioner, og ser på følgende måde.
 # which apachectl