Налаштовані на використання CGI

Розмістив: Admin на 11 з понеділка 5, 2008

httpd.conf та виправлень.
httpd.conf зазвичай знаходиться нижче.
 /usr/local/apache2/conf 
Або
 /usr/local/etc/apache2 

Коментарі від кулі (#), видаліть
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options для зміни цієї директиви
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 

Зареєструвала під Web-сервер (Apache2) |

Залишити коментар