Configurat pentru utilizarea CGI

Postat de: admin la 11 luni 5th, 2008

httpd.conf şi remedieri.
httpd.conf este, de obicei, situat mai jos.
 /usr/local/apache2/conf 
Sau
 /usr/local/etc/apache2 

Comentat din The Bullet (#), scoateţi
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options pentru a modifica Directiva
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 

Filed under Web server (Apache2) |

Lasi un comentariu