URL iš "~" (tildė), siekiant pašalinti

Posted by: admin, 11 pirmadienis 5th, 2008

httpd.conf ir pataisymai.
httpd.conf paprastai yra mažesnis.
 /usr/local/apache2/conf 
Arba
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 
Directory šioje direktyvoje yra pavyzdys. Prašome pakeisti, jei reikia.
Palikite komentarą