Διαγραφή Χρήστη

Αναρτήθηκε από: admin στις 10 Δευτέρα 31η, 2008

 # userdel -n USERNAME -r 
-r επιλογή για να διαγράψετε το σπίτι κατάλογο.
, Γιατί είναι το σπίτι του server κατάλογο public_html δεν δύναται να παραλάβει έναν κατάλογο.