Burahin ang User

Posted by: admin sa 10 Lunes 31st, 2008

 # userdel -n USERNAME -r 
-r opsyon upang tanggalin ang mga bahay direktoryo.
, Bakit ang server sa home na direktoryo public_html ay hindi maaaring tanggalin ang isang directory.

Filed under Preferences |

No Comments »