Διπλώστε την αρχή στο FTP Directory

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 3, 2008

Όταν έχετε πολλούς χρήστες, αλλά έχει να παρακολουθείτε το σύστημα καταλόγου ή άλλες όνομα χρήστη και δεν το κάνετε αυτό.
Η πιο άδειες, καθώς και η πρόσβαση δεν είναι παράνομη, όταν είδα τον κατάλογο των άλλων χρηστών στο διακομιστή έχει ήδη νοικιασμένο κολοσσιαία χρέους.
/etc/ftpchroot
 USERNAME01 
 USERNAME02 
 USERNAME03 
 USERNAME ...
 USERNAME ...
 USERNAME ... 
Δεν υπάρχει όνομα χρήστη είναι το όνομα.