αποτυγχάνει σε sysinstall Fdisk Ετικέτα

Ταχυδρομημένος από: admin την 1η Δευτέρα 30η, 2009

[w] I λάβετε το ακόλουθο μήνυμα στον Τύπο, δεν ενημερώνονται
 You've already written out your changes - if you wish to overwrite them, you'll have to restart sysinstall first.
 
Οι αλλαγές έχουν ήδη συνταχθεί. Αν θέλετε να το αντικαταστήσετε, πρώτα πρέπει να επανεκκινήσετε sysinstall.
Έτσι ώστε, sysinstall επανεκκίνηση.
LiveFS CD από όταν χρησιμοποιείτε fixit λειτουργία, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του συστήματος.

Δεν είναι δυνατή η unmount
Η sysinstall και τη λειτουργία του προγράμματος Fdisk Label μενού, μόλις δημιουργήσετε ένα διαμέρισμα φέτα DE无KU αυτόματα mount το σημείο προσάρτησης.
Fixit να λάβετε ένα μήνυμα λάθους, όπως: την προσπάθειά σας να κάνετε unmount λειτουργία.
 Fixit# umount /mnt
umount: umount of /mnt failed: Device busy
 
Παρακαλείσθε να ελέγξετε τα ακόλουθα.
Τα τρέχοντα κατάλογο, τον κατάλογο δεν προσπαθεί να unmount;
 Fixit# pwd
/mnt
 
Στην περίπτωση αυτή, μετακινούνται σε άλλο κατάλογο.
 Fixit# cd /
 

Ο κατάλογος που προσπαθείτε να unmount, ή δεν έχουν άλλο βουνό;
 Fixit# ls /mnt
.snap/ dev/  home/  usr/  var/
 
Στην περίπτωση αυτή, για να unmount.
 Fixit# umount /mnt/var
Fixit# umount /mnt/usr
Fixit# umount /mnt/home
Fixit# umount /mnt/dev
Fixit# umount /mnt
 

Περίεργο μου
Παρακαλώ δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα που πρέπει να γίνουν.
 1. εξόδου sysinstall (LiveFS CD αν κάνετε εκκίνηση από μια εκκίνηση fixit mode) και στη συνέχεια τοποθετήστε το διαμέρισμα όταν δημιουργείται, και στη συνέχεια unmount.
   Fixit# ls /mnt
  .snap/ dev/  home/  usr/  var/
   
   Fixit# cd /
  Fixit# umount /mnt/var
  Fixit# umount /mnt/usr
  Fixit# umount /mnt/home
  Fixit# umount /mnt/dev
  Fixit# umount /mnt
   

 2. Βεβαιωθείτε ότι το swap.
   Fixit# swapinfo
  Device     1K-blocks   Used   Avail Capacity
   /dev/ad0s1b    1048576     0  1048576   0%
   
  Αν δείτε το όνομα της συσκευής, να σταματήσει από το να χρησιμοποιηθεί από το swap.
   Fixit# swapoff /dev/ad0s1b 
   
  (Οι υπογραμμίσεις είναι μέρος το όνομα της συσκευής που εμφανίζεται στον swapinfo)

 3. Ξεκινήστε sysinstall (CD LiveFS αν ξεκινήσετε από μια επανεκκίνηση).

Filed under Προτιμήσεις |

Μια απάντηση σε "sysinstall αποτυγχάνει σε Fdisk Label"


 1. FreeBSD διακομιστή βήματα εγκατάστασης »Backup & Restore (χωματερή & αποκατάσταση) Λέει:
  30, Ιανουαρίου, 2009 στις 1:03 pm

  Το Fdisk Label sysinstall αποτυγχάνει [...] [...]

Αφήστε ένα σχόλιο