Αρχείο για τις «Βασικές Ρυθμίσεις 'Κατηγορία

αποτυγχάνει σε sysinstall Fdisk Ετικέτα

Ταχυδρομημένος από: admin την 1η Δευτέρα 30η, 2009

[w] I λάβετε το ακόλουθο μήνυμα στον Τύπο, δεν ενημερώνονται
 You've already written out your changes - if you wish to overwrite them, you'll have to restart sysinstall first.
 
Οι αλλαγές έχουν ήδη συνταχθεί. Αν θέλετε να το αντικαταστήσετε, πρώτα πρέπει να επανεκκινήσετε sysinstall.
Έτσι ώστε, sysinstall επανεκκίνηση.
LiveFS CD από όταν χρησιμοποιείτε fixit λειτουργία, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του συστήματος.

Δεν είναι δυνατή η unmount
Η sysinstall και τη λειτουργία του προγράμματος Fdisk Label μενού, μόλις δημιουργήσετε ένα διαμέρισμα φέτα DE无KU αυτόματα mount το σημείο προσάρτησης.
Fixit να λάβετε ένα μήνυμα λάθους, όπως: την προσπάθειά σας να κάνετε unmount λειτουργία.
 Fixit# umount /mnt
umount: umount of /mnt failed: Device busy
 
Παρακαλείσθε να ελέγξετε τα ακόλουθα.
Τα τρέχοντα κατάλογο, τον κατάλογο δεν προσπαθεί να unmount;
 Fixit# pwd
/mnt
 
Στην περίπτωση αυτή, μετακινούνται σε άλλο κατάλογο.
 Fixit# cd /
 

Ο κατάλογος που προσπαθείτε να unmount, ή δεν έχουν άλλο βουνό;
 Fixit# ls /mnt
.snap/ dev/  home/  usr/  var/
 
Στην περίπτωση αυτή, για να unmount.
 Fixit# umount /mnt/var
Fixit# umount /mnt/usr
Fixit# umount /mnt/home
Fixit# umount /mnt/dev
Fixit# umount /mnt
 

Περίεργο μου
Παρακαλώ δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα που πρέπει να γίνουν.
 1. εξόδου sysinstall (LiveFS CD αν κάνετε εκκίνηση από μια εκκίνηση fixit mode) και στη συνέχεια τοποθετήστε το διαμέρισμα όταν δημιουργείται, και στη συνέχεια unmount.
   Fixit# ls /mnt
  .snap/ dev/  home/  usr/  var/
   
   Fixit# cd /
  Fixit# umount /mnt/var
  Fixit# umount /mnt/usr
  Fixit# umount /mnt/home
  Fixit# umount /mnt/dev
  Fixit# umount /mnt
   

 2. Βεβαιωθείτε ότι το swap.
   Fixit# swapinfo
  Device     1K-blocks   Used   Avail Capacity
   /dev/ad0s1b    1048576     0  1048576   0%
   
  Αν δείτε το όνομα της συσκευής, να σταματήσει από το να χρησιμοποιηθεί από το swap.
   Fixit# swapoff /dev/ad0s1b 
   
  (Οι υπογραμμίσεις είναι μέρος το όνομα της συσκευής που εμφανίζεται στον swapinfo)

 3. Ξεκινήστε sysinstall (CD LiveFS αν ξεκινήσετε από μια επανεκκίνηση).

Partition (slice) για το αλφάβητο για να έρθει το τέλος του

Ταχυδρομημένος από: admin την 1η Δευτέρα 25, 2009

α - η ρίζα partition (/). Αυτό θα δημιουργήσει μια δισκέτα εκκίνησης μόνο.
β - είναι το swap.
γ - ολόκληρο το δίσκο
δ - Γένιο
e - General Purpose
στ - Γένιο
g - Γενικές Αντικείμενο
h - Γένιο

Συγκεκριμένα, εάν η γενική系IDA την πρωτογενή IDE master σκληρού δίσκου είναι το εξής.
ad0s1a - /
ad0s1b - Εναλλαγ
ad0s1d - / var
ad0s1e - / usr
ad0s1f - / home

Ενεργοποίηση inetd

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 8ος, 2008

FreeBSD 5.0 και νεότερες εκδόσεις, από προεπιλογή, είναι απενεργοποιημένη inetd.
Οι ακόλουθες μέθοδοι θα είναι αποτελεσματική.
/etc/rc.conf
 inetd_enable="YES" 

Αν είναι αναγκαίο /etc/inetd.conf και στη συνέχεια επανεκκίνηση ή αλλαγή.
 # shutdown -r now 

Διπλώστε την αρχή στο FTP Directory

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 3, 2008

Εάν έχετε πολλούς χρήστες, αλλά έχει να παρακολουθείτε το χρήστη σύστημα κατάλογο και δεν το άλλο.
Η πιο άδειες, και άνευ αδείας πρόσβαση είναι δυνατή, όταν είδα τον κατάλογο των άλλων χρηστών στο διακομιστή έχει ήδη νοικιασμένο και δανείστηκε ένα σκιάχτρο.
/etc/ftpchroot
 USERNAME01 
 USERNAME02 
 USERNAME03 
 USERNAME ...
 USERNAME ...
 USERNAME ... 
Δεν υπάρχει όνομα χρήστη είναι το όνομα της ομάδας.

Ρυθμίσεις Δικτύου

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 3, 2008

/etc/rc.conf
 # ネットワークアドレスが 192.168.0.0/24 の場合
defaultrouter="192.168.0.1"
hostname="HOSTNAME.DOMAIN.NAME"
ifconfig_em0="inet 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0" 
ifconfig_em0 των em0 είναι προδιαγραφών NIC με τις αλλαγές, dmesg dmesg NIC, κ.λπ. NIC

/etc/resolv.conf
 domain		DOMAIN.NAME
nameserver	xxx.xxx.xxx.xxx
nameserver	yyy.yyy.yyy.yyy 

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Ταχυδρομημένος από: admin στις 10 Δευτέρα 31η, 2008

Συνδεθείτε στο λογαριασμό του χρήστη για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης
 $ passwd 

Διαγραφή Χρήστη

Ταχυδρομημένος από: admin στις 10 Δευτέρα 31η, 2008

 # userdel -n USERNAME -r 
-r επιλογή για να διαγράψετε το σπίτι κατάλογο.
, Γιατί είναι το σπίτι του διακομιστή κατάλογο public_html δεν δύναται να παραλάβει έναν κατάλογο.

Προσθήκη Χρήστη

Ταχυδρομημένος από: admin στις 10 Δευτέρα 31η, 2008

 # pw useradd USERNAME -m -h fd 
pw adduser ή για να προσθέσετε
/usr/share/skel αρχεία στον κατάλογο, ο κατάλογος είναι αντιγραφή του χρήστη.
Κάθε αντικείμενο είναι η κατάργηση των περιττών να προωθήσει την ιδέα για να προσθέσετε ό, τι χρειάζεστε, είναι πολύ εύκολο να προσθέσετε χρήστες.

Κατά τη δική μου vpopmail είμαστε χρησιμοποιώντας το Maildir κατάλογο είναι επίσης διαγραφεί, διότι το περιβάλλον θα ήταν εντελώς λάθος να διαγράψετε το ευρετήριο (出来NAKU ακόμη και να συνδεθεί) πρέπει να είναι προσεκτική.