Να σε συγκεκριμένο χρήστη root επιχορήγησης

Αναρτήθηκε από: admin στις 11 Δευτέρα 3, 2008

Στη γραμμή γραμμή χρήστη su τύπου και θα είναι σε θέση να αποκτήσουν δικαιώματα root.
/etc/group
 wheel:*:0:root, USERNAME