Usuń użytkownika

Wysłany przez: admin na 10 poniedziałek 31st, 2008

 # userdel -n USERNAME -r 
opcji-r, aby usunąć katalog domowy.
Dlaczego jest to katalog domowy serwer public_html nie może usunąć katalog.

Zapisano pod Ustawienia |

No Comments »