Meta tag charset malabo kapag tinukoy mo ang

Posted by: admin sa 11 Lunes 5th, 2008

Ang mga nakaraang bersyon ng Apache sa pamamagitan ng default AddDefaultCharset direktiba "ISO-8859-1 (Latin-European wika, Pranses, Aleman)" ay tinukoy.
Apache2.2 mamaya, AddDefaultCharset default na setting na ito ng direktiba ay hindi.
httpd.conf at pagsasaayos.
httpd.conf ay karaniwang matatagpuan sa ibaba.
 /usr/local/apache2/conf 
O
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
Subalit, sa kasong ito, ang mga sumusunod na mga pahina sa lahat ng charset ay dapat na tinukoy.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Lahat ng nilalaman ay ang parehong character coding (charset) sa charset maaari mo ring tukuyin ang mga sumusunod.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

Kailan mo matapos ang isang maayos, Apache sa restart.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl ay pumasa sa pamamagitan ng kung hindi mo alam kung paano i-install ng iba't ibang mga bersyon at ang hitsura sa mga sumusunod na paraan.
 # which apachectl