Tungkol sa site na ito

Posted by: admin sa 10 Lunes 31st, 2008

Karamihan sa mga impormasyon sa site na ito ay aktwal na tumatakbo sa FreeBSD at ito ay inilarawan sa mga orihinal na nilalaman sa OKONATTA server.

Bersyon ng FreeBSD 4.X ~, at din kasama ang lubos na gulang.

Ang client karaniwang assumes na ang anumang server machine. Ang "x" at walang operasyon sa GUI ay isang maliit na paglalarawan ng operasyon mula sa command line.

Filed under Preferences |