Proseso ng ID suriin ang

Posted by: admin sa 11 Lunes 3rd, 2008

 # ps -aux | grep  PROCESS_NAME 

Filed under General |

Mag-iwan ng isang Puna