Metatagg charset förvrängda och skulle ange

Inlagd av: admin på 11 man 5th, 2008

En tidigare version av Apache som standard AddDefaultCharset direktivet "ISO-8859-1 (Latin-europeiska språk, franska, tyska)" skall anges.
Apache2.2 senare AddDefaultCharset standardinställning av direktivet är det inte.
httpd.conf och fixar.
httpd.conf finns vanligtvis nedan.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
Men i detta fall följande sidor alla charset måste anges.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Allt innehåll är samma karaktär kodning (teckenuppsättning) när det charset kan du även ange följande.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

När du har en fast, Apache starta.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl kommer att passera om man inte vet hur man installerar olika versioner och ser ut på följande sätt.
 # which apachectl