Network ng Mga Setting

Posted by: admin sa 11 Lunes 3rd, 2008

/etc/rc.conf
 # ネットワークアドレスが 192.168.0.0/24 の場合
defaultrouter="192.168.0.1"
hostname="HOSTNAME.DOMAIN.NAME"
ifconfig_em0="inet 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0" 
ifconfig_em0 ng em0 ay configuration NIC sa pamamagitan ng mga pagbabago, dmesg dmesg NIC, atbp NIC

/etc/resolv.conf
 domain		DOMAIN.NAME
nameserver	xxx.xxx.xxx.xxx
nameserver	yyy.yyy.yyy.yyy 

Filed under Preferences |

No Comments »