META таг знаци чете, ако Вие посочвате

Публикувано от: Admin в 11 понеделник 5th, 2008

А предишната версия на Apache по подразбиране AddDefaultCharset директива "ISO-8859-1 (Латински-европейски езици, френски, немски)" е уточнен.
Apache2.2 AddDefaultCharset подразбиране настройка на настоящата директива е не.
httpd.conf и поправки.
httpd.conf обикновено се намират по-долу.
 /usr/local/apache2/conf 
Или
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
Въпреки това, в този случай, следните страници на всички charset трябва да бъдат уточнени.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Цялото съдържание е един и същ характер кодиране (знаци) в charset можете да посочите следното.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

Когато приключите решение, Apache да рестартирате.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl ще минат през теб, ако не знаете как да инсталирате различни версии и изглежда по следния начин.
 # which apachectl