Metatagu charset zniekształcone, jeśli określenie

Wysłany przez: admin na 11 poniedziałek, 5, 2008

W poprzedniej wersji Apache domyślnie AddDefaultCharset dyrektywy "ISO-8859-1 (Latin-języków europejskich, francuski, niemiecki)" jest określony.
Apache2.2 później, AddDefaultCharset ustawienie domyślne niniejszej dyrektywy nie jest.
httpd.conf i poprawki.
httpd.conf zazwyczaj znajduje się poniżej.
 /usr/local/apache2/conf 
Lub
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
Jednak w tym przypadku kolejnych stronach wszystkie charset musi być określona.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Cała zawartość jest taka sama kodowania znaków (znaków) w charset można również określić następujące.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

Za każdym razem, gdy skończysz poprawkę, aby ponownie uruchomić Apache.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl będzie przejść, jeśli nie wiesz jak zainstalować różne wersje i wygląda w następujący sposób.
 # which apachectl