Huwag ipakita ang mga nilalaman ng direktoryo ng

Posted by: admin sa 11 Lunes 5th, 2008

Kung ipasok ang pangalan ng direktoryo sa inyong browser's address na larangan, index.html / index.php / index.cgi kung index.html / index.php / index.cgi ang subject, kung paano maiwasan ang mga ito at pa rin makita ang file ng listahan.
Google sa index of Kung ikaw paghahanap, makukuha mo na sa kung ano ang分RI.
httpd.conf at pagsasaayos.
httpd.conf ay karaniwang matatagpuan sa ibaba.
 /usr/local/apache2/conf 
O
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Options  Indexes  FollowSymLinks 
Indexes tanggalin
 Options FollowSymLinks 

Kailan mo matapos ang isang maayos, Apache restart.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl ay pumasa sa pamamagitan ng kung hindi mo alam kung paano i-install ng iba't ibang mga bersyon at ang hitsura sa mga sumusunod na paraan.
 # which apachectl 

Filed under Web server (Apache2) |

Mag-iwan ng isang Puna