META tag charset garbled ja jūs norādāt

Posted by: admin at 11 pirmdiena 5., 2008

Iepriekšējā versijā Apache aizmuguriski AddDefaultCharset directive "ISO-8859-1 (Latin-Eiropas valodās Francija, vācu)" ir precizēts.
Apache2.2 vēlāk, AddDefaultCharset noklusējuma šīs direktīvas nav.
httpd.conf un nosaka.
httpd.conf parasti atrodas zemāk.
 /usr/local/apache2/conf 
Vai
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
Tomēr šajā gadījumā, šādus lapās visus charset jānorāda.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Viss saturs ir tāds pats rakstzīmju kodēšanas (charset) charset varat arī norādīt sekojošo.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

Kad esat beidzis ir noteikt, Apache restartēt.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl nodod caur ja jūs nezināt, kā uzstādīt dažādu versiju un izskatās šādos veidā.
 # which apachectl 

Iesniegts saskaņā ar Web servera (Apache2) |

Nav komentāru »