Upang ihinto at muling simulan ang isang partikular na serbisyo

Posted by: admin sa 11 Lunes 3rd, 2008

Tumigil
 # kill -KILL `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Restart
 # kill -HUP `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Suriin ang mga proseso ng ID o ang ID na tinukoy sa proseso.
Tumigil
 # ps -aux | grep named
# kill -KILL  PID 
Restart
 # ps -aux | grep named
# kill -HUP  PID 

Filed under General |

Mag-iwan ng isang Puna