Włącz inetd

Wysłany przez: admin na 11 poniedziałek 8th, 2008

FreeBSD 5.0 i nowszych wersji domyślnie jest wyłączony inetd.
Poniższe metody będą skuteczne.
/etc/rc.conf
 inetd_enable="YES" 

Jeżeli jest to konieczne /etc/inetd.conf a następnie uruchom go lub zmienić.
 # shutdown -r now 

Zapisano pod Ustawienia |

No Comments »