Nie wyświetlanie zawartości katalogu

Wysłany przez: admin na 11 poniedziałek, 5, 2008

Jeśli wprowadź nazwę katalogu do pola adresu przeglądarki, index.html / index.php / index.cgi jeśli index.html / index.php / index.cgi przedmiotu, jak ich unikać i nadal znajduje się w pliku listy.
Google w index of Jeśli wyszukiwania, otrzymasz co分RI.
httpd.conf i poprawki.
httpd.conf zazwyczaj znajduje się poniżej.
 /usr/local/apache2/conf 
Lub
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Options  Indexes  FollowSymLinks 
Indexes usunąć
 Options FollowSymLinks 

Za każdym razem, gdy skończysz poprawki, Apache ponownie uruchomić.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl będzie przejść, jeśli nie wiesz jak zainstalować różne wersje i wygląda w następujący sposób.
 # which apachectl