Apache autostart

Wysłany przez: admin na 11 poniedziałek 8th, 2008

Start i restart serwera Apache jest skonfigurowany do automatycznego uruchamiania.
Serwer została wcześniej ustalona następująco.
 # cd /usr/local/etc/rc.d
# cp /usr/local/apache2/bin/apachectl /usr/local/etc/rc.d/apache.sh
# chmod 0755 /usr/local/etc/rc.d/apache.sh 
Jest apachectl start aby rozpocząć z nim niedawno się następująco.
/etc/rc.local
 # Start Apache
/usr/local/apache2/bin/apachectl start 
apachectl będzie przejść, jeśli nie wiesz jak zainstalować różne wersje i wygląda w następujący sposób.
 # which apachectl 

Zapisano pod Web server (Apache2) |

Zostaw komentarz