Aby zatrzymać i ponownie uruchomić określonej usługi

Wysłany przez: admin na 11 poniedziałek 3rd, 2008

Zatrzymać
 # kill -KILL `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Ponownie
 # kill -HUP `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Sprawdź ID procesu lub identyfikator określonych w tym procesie.
Zatrzymać
 # ps -aux | grep named
# kill -KILL  PID 
Ponownie
 # ps -aux | grep named
# kill -HUP  PID 

Zapisano pod ogólne |

No Comments »